Технически сътрудници

Ас. д-р Ани Маринова - научен секретар (2014)

Гл. ас. д-р Веселка Ненкова - научен секретар (2013)

Ас. Райна Петрова - технически редактор (2011)

Ас. Гергана Иванова - коректор (2011, 2012, 2013, 2014)